[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG CHỦ ĐỀ CÓ MỘT VỊ Ở GIỮA CÁC ÔNG NĂM B THÁNH LỄ SÁNG

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Dec 13/12/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng Có Một Vị Ở Giữa Các Ông Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.