[AUDIO THÁNH LỄ] KÍNH THÁNH NỮ CÊCILIA ĐỒNG TRINH TỬ ĐẠO BỔN MẠNG CA ĐOÀN CÊCILIA GX.PHÚ HÒA NĂM A

Bài giảng hàng tuần - Nov 24/11/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Kính Thánh Nữ Cêcilia Đồng Trinh Tử Đạo Bổn Mạng Ca Đoàn Cêcilia Gx.Phú Hòa do Cha sở Antôn chia sẻ.