Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
BÀI 3: ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ TRONG 5 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG
BÀI 3: ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ TRONG 5 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG

BÀI 3: ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ TRONG 5 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG

Tháng Mân Côi - Mar 24/03/2014

1. Phạm thượng Chối ơn Vô nhiễm nguyên tội của Mẹ 2. Phạm thượng Chối ơn Đồng trinh của Mẹ 3. Phạm thượng Chối ơn Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân lo 4. Phạm thượng Dạy các trẻ em khinh thường, chê ghét Đức Mẹ Vô 5. Phạm thượng Xúc phạm đến ảnh tượng Đức Mẹ

 -Chúa và Mẹ yêu cầu đền tạ:

"Ngày 10 tháng 12 năm 1925, Đức Trinh Nữ Rất Thánh hiện ra với sơ Lucia, bên cạnh Đức Mẹ, Chúa Hài Nhi có đám mây rực sáng làm bệ chân.  Trinh Nữ Rất Thánh đặt tay lên vai chị và chỉ cho chị một trái tim bị gai nhọn cuốn quanh mà Đức Mẹ đang cầm trên một tay khác.  Bấy giờ Chúa Hài Nhi nói:

"Hãy thương cảm Trái Tim Mẹ Rất Thánh con bị gai nhọn cuốn quanh do những người vô ân tệ bạc đâm nát hằng giây phút và chẳng có ai làm việc đền tạ để tháo bớt đi!"

Rồi Trinh Nữ Rất Thánh nói:

"Hỡi con yêu dấu, hãy nhìn Trái Tim Mẹ bị gai nhọn cuốn quanh mà những kẻ vô ân đâm nát từng giây phút bởi sự phạm thượng và vong ân.  Ít là con, con hãy gắng an ủi Mẹ.  Mẹ hứa sẽ phù giúp trong giờ sau hết với những ơn cần thiết cho phần rỗi những ai, trong năm thứ Bảy đầu tháng liên tiếp,

1- xưng tội,

2- rước lễ,

3- đọc và suy ngắm năm chục kinh mân côi trong mười lăm phút

4- với chủ ý đền tạ TT Mẹ."

 

– Chúa giải nghĩa lí do giữ 5 thứ Bảy đầu tháng:

Ngày 29 tháng 5 năm 1930, Chúa giải nghĩa cho Luxia lý do tại sao rước lễ 5 thứ Bảy đầu tháng.

Theo lời Chúa, vì có 5 thứ xúc phạm đến Trái tim Mẹ như sau:

            1. Phạm thượng Chối ơn Vô nhiễm nguyên tội của Mẹ

            2. Phạm thượng Chối ơn Đồng trinh của Mẹ

            3. Phạm thượng Chối ơn Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân loại của Mẹ

            4. Phạm thượng Dạy các trẻ em khinh thường, chê ghét Đức Mẹ Vô nhiễm

            5. Phạm thượng Xúc phạm đến ảnh tượng Đức Mẹ  

Chúa Giêsu giải nghĩa:

1. Xưng tội

Ngày 15 tháng 2 năm 1926, Chúa Giêsu Hài Đồng hiện ra.

Chị hỏi Chúa về những khó khăn của một số người về việc xưng tội ngày thứ Bảy đầu tháng và hỏi xưng tội trong vòng tám ngày có đủ không.  Chúa Giêsu trả lời:

"Được chứ!  Lâu hơn nữa cũng được miễn là khi đón nhận Cha, họ sống trong tình trạng ơn thánh và có ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria."

2. Ý đền tạ TTĐM

Chị hỏi thêm:

"Lạy Chúa Giêsu của con, thế còn những người quên ý chỉ này thì sao?"

Chúa Giêsu trả lời:

"Họ có thể nhắc lại (ý chỉ đền tạ) như thế trong lần xưng tội tới, dùng ngay dịp nào gần nhất để xưng tội."

"Có nhiều linh hồn bắt đầu giữ Thứ Bảy Đầu tháng, nhưng ít người hoàn thành, và những ai hoàn thành thì chỉ là để lãnh ơn hứa ban thôi. Chúng sẽ làm hài lòng Cha hơn, nếu chúng sốt sắng giữ 5 Thứ Bảy Đầu tháng với ý hướng đền tạ Trái Tim Mẹ Cha, hơn là chúng đọc tràng 15 chục cách ơ hờ lãnh đạm…

3. Rước lễ

Linh mục Goncalves là cha giải tội của sơ Lucia, ngày 29 tháng 5 năm 1930, đã viết thư hỏi: nếu ai không giữ trọn các điều kiện trong ngày thứ 7 đầu tháng, họ có thể làm trọn trong ngày Chúa nhật sau đó được không?

– Đêm 29 tháng 5 năm 1930, Chúa Giêsu trả lời: Nếu các linh mục của Cha, vì lí do chính đáng, cho phép người ta hoàn tất các điều kiện vào Chúa nhật sau thứ Bảy đầu tháng, thì Cha cũng chấp nhận.

4. Đọc kinh Mân côi và suy ngắm trong vòng 15 phút:

Theo sơ Lucia, đọc kinh Mân côi như Đức Mẹ thường dạy khi hiện ra tại Fatima, và trong khi đọc thì suy ngắm mầu nhiệm đang đọc, nếu suy một hoặc hai ngắm cũng đủ.

(Fatima in Lucia's own words, 1976, p. 195).