BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA NGÀY THỨ VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Dec 30/12/2017

 

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Ngày Thứ VI Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh Năm B.