BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 26/05/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh Lễ Nhớ Thánh Philipphê Nêri, linh mục Năm A.