BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 21/10/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm A.