BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 20/10/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm A.