Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật 2 Giáng Sinh Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 02/01/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật 2 Giáng Sinh Lễ Nhớ Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục tiến sĩ Hội Thánh Năm A