BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Nov 30/11/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật I Mùa Vọng Lễ Kính Thánh Annrê Tông Đồ Năm B.