BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Dec 18/12/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B.