BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Sep 10/09/2018

ài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B.