CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Apr 12/04/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật II Phục Sinh Năm B.