BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Nov 09/11/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm A.