Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Apr 20/04/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh   Năm A.