Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 10/02/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật 5 Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Scholastica,trinh nữ.Năm A