Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Mar 17/03/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A