BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Apr 13/04/2018

ài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật II Phục Sinh Năm B.