BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Nov 17/11/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Êlisabeth Hungari Năm A.