BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 24/01/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật II Thường Niên Năm A.