BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 21/10/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A.