BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Nov 08/11/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm A.