Giáo khu III: Kỷ niệm 100 Năm Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha.

Giáo khu III: Kỷ niệm 100 Năm Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha.

Khu Giáo III Thánh Martinô - Aug 17/08/2017

Trong tâm tình hiệp thông cùng Giáo hội và sống trong Năm Thánh kỷ niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Vào lúc 18g30 Chúa nhật ngày 13-08-2017, tại nhà ông phó khu Thánh Martino, Gx Phú Hòa, cộng đoàn giáo khu tụ họp để kỷ niệm lần thứ 4 Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima, nhắn nhủ nhân loại hãy ăn năn sám hối, để thế giới được sống trong hòa bình, và được bình an.

Được sự cho phép của cha sở Antôn, ban điều hành cùng cộng đoàn giáo khu 3, hân hoan mừng kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và ca ngợi tấm lòng xin vâng của Mẹ Maria cùng đồng công cứu chuộc nhân loại qua sự chết và sống lại của Chúa Giêsu cách đây hơn 2000 năm.

Để giúp cộng đoàn Kitô hữu luôn được sống trong ân sủng của Chúa, Đức thánh cha Phanxicô, Ngài đã mở kho tàng ân sủng của Thiên Chúa thông qua quyền năng mà Thiên Chúa đã trao phó, để các tín hữu biết ăn năn thống hối và quay về.

Chúng ta có cơ hội lãnh ơn đại toàn xá mỗi ngày 1 lần trong Năm Thánh Kỷ Niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại làng Fatima, Bồ Đào Nha. Đức Giáo Hoàng Franciscô đã ban Ơn Đại Toàn Xá trong dịp này, được tính bắt đầu kể từ ngày Chúa Nhật Thứ I Mùa vọng 27/11/2016 đến hết ngày 26/11/2017.

Tin Fatima, Portugal, ngày 1 Tháng 12, 2016. Đức Giáo Hoàng Franciscô đã quyết định ban Ơn Đại Toàn Xá trong Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha (Portugal 1917-2017). Ơn Đại Toàn Xá bắt đầu được tính từ ngày (Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng) 27 Tháng 11, 2016, và sẽ kết thúc vào ngày 26 Tháng 11, 2017.

1. Hành Hương tới Đền Thánh
Cách lãnh ơn Đại Toàn Xá thứ nhất là, “các tín hữu giáo dân phải hành hương tới Đền Thánh Fatima ở Bồđàonha (Portugal) và tham dự một buổi lễ hoặc một buổi nguyện kinh dâng kính Đức Trinh Nữ”. Ngoài ra, các giáo hữu phải nguyện thêm Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, và cầu xin với Thánh Mẫu Chúa.

2. Cầu nguyện trước bất cứ Thánh tượng Đức Bà Fatima nào
Cách lãnh ơn Đại Toàn Xá thứ hai áp dụng cho “những tín hữu giáo dân sùng đạo đến tôn kính thánh tượng Đức Bà Fatima được đặt nơi công khai cho giáo dân tôn kính trọng thể trong bất cứ nhà thờ nào, tại đền thánh hay tại nơi xứng hợp vào những ngày lễ kỷ niệm hiện ra, ngày 13 mỗi Tháng từ tháng Năm cho tới Tháng Mười (2017), và sốt sắng tham dự ít ra vài buổi lễ hay vài buổi nguyện kinh để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria.”

Vị giám đốc Đền Thánh Fatima cho hay là, về cách thứ hai viếng Thánh Tượng Đức Trinh Nữ, “không nhất thiết phải kính viếng tại Fatima hay duy chỉ có ở Portugal”, nhưng có thể viếng Thánh Tượng Mẹ Fatima bất cứ nơi nào trên thế giới.

Những ai muốn lãnh Ơn Đại Toàn Xá cũng phải nguyện một Kinh Lạy Cha, một Kinh Tin Kính và cầu xin cùng Đức Bà Fatima.
(điều kiện này thực đơn giản, và tiện lợi nữa, quý vị cứ thấy nhà thờ, công viên, thánh đài, nguyện đường hay buổi rước kiệu nào … có tượng Mẹ Fatima thì vô viếng liền. Còn ai có người thân đau bệnh già yếu, cứ thỉnh tượng Mẹ Fatima về để ngay đầu giường, hay treo lên tường ngay trước mắt cho họ, để họ dễ bề hiệp thông cùng Giáo Hội cầu nguyện lãnh ơn xá. )

3. Người già cả và đau yếu
Cách lãnh ơn Đại Toàn Xá thứ ba áp dụng cho những người già cả, vì tuổi tác, đau bệnh hoặc vì những lý do nghiêm trọng khác, không thể tham dự cùng.

Những cá biệt này có thể cầu nguyện trước Thánh Tượng Đức Bà Fatima và họ phải có ý hiệp thông cùng với các ngày lễ kỷ niệm hiện ra trong năm thánh, vào ngày 13 mỗi tháng, từ tháng Năm cho tới Tháng Mười 2017.

Họ cũng phải “dâng lên Chúa từ bi với sự quyết tâm, cậy nhờ Đức Maria, dâng lên những kinh nguyện và đau khổ của họ hoặc những hy sinh họ chịu đựng trong cuộc sống.

Để lãnh ơn đại toàn xá, các tín hữu giáo dân cũng phải hoàn tất các điều kiện thông thường đòi buộc như: đi Xưng Tội (trong vòng 1 tuần), Rước Lễ, chừa bỏ và tránh lánh khỏi dính bám tội, và cầu nguyện theo Ý Đức Giáo Hoàng (nguyện 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính).