Giáo khu Thánh Martinô giờ suy tôn Đức Mẹ Fatima

Giáo khu Thánh Martinô giờ suy tôn Đức Mẹ Fatima

Khu Giáo III Thánh Martinô - Jul 13/07/2017

Giáo khu Thánh Martinô, thực hiện giờ Tôn Vinh Đức Mẹ Fatima, nhân dịp kỷ niệm 100 Năm Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha. (1917 – 2017)

Vào lúc 18g ngày 13-7-2017, sau khi tham dự thánh lễ tại thánh đường giáo xứ, bà con giáo dân khu 3, đã tề tựu tại nhà ông phó khu , để cùng nhau tham dự giờ suy tôn Đức Mẹ Fatima, mặc dù bất chợt có cơn mưa giông khá lơn, cũng không cản bà con đến Mẹ, bởi vì tấm lòng yêu mến Đức Mẹ của bà con cách đặc biệt.

Đúng 18g30, trước khi khai mạc, ông Giuse Trưởng khu, giới thiệu đến cộng đoàn về sự kiện đặc biệt này, và xin mời cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn cách sốt sắng và Hiệp thông với Đức Giáo Hoàng cùng toàn thể con cái Mẹ trên khắp thế giới, cộng đoàn chúng ta cùng hướng lòng về Fatima để tôn vinh Mẹ, và nói lên quyết tâm thi hành sứ điệp mà Mẹ đã nhắn nhủ với loài người.

Trong giờ suy tôn, cộng đoàn đã dâng lời kinh và suy ngẫm về các nhân Đức mà Mẹ vâng phục khi xưa, để nói lên hai tiếng xin vâng, để cùng hiệp thông trong màu nhiệm cứu chuộc nhân loại.

Giờ đây Mẹ lại đến với con cái còn nơi trần thế, và nhắn nhủ qua sứ điệp Fatima với ba thực hành cụ thể: Cải thiện đời sống; Tôn sùng Trái Tim Mẹ; và Lần Hạt Mân Côi.

Nguyện xin Mẹ Fatima luôn cầu bầu cùng Chúa, ban cho chúng con sự bằng an trong tâm hồn, để biết noi gương Mẹ thực thi với hai tiếng xin vâng.