BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 17/07/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B.