Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Mar 18/03/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A