Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 15/06/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Năm A.