[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm C Thánh Lễ Sáng

Bài giảng hàng tuần - Jun 26/06/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm C