[Audio Thánh Lễ] Lễ Tĩnh Tâm 21/3/2015

Bài giảng hàng tuần - Mar 22/03/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Phanxicô Nguyễn Xuân Chính – Dòng Cát Minh trong thánh lễ tĩnh tâm 21/3/2015

Audio: Gioakim Viết Long