Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm C

Bài giảng hàng tuần - Apr 29/04/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Lễ Nhớ Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. & Kỷ Niệm 44 Năm Thụ Phong Linh Mụa Cha Sở Antôn thứ sáu sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm C